Skip to main content

1. Verktygsöversikt

1. PRIORITERA VÄRDEOMRÅDEN

L2L-ämne:

Styrkor

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Denna aktivitet ska hjälpa deltagarna att prioritera mål och vad som är viktigast i deras liv. Särskilt tankeexperimentet Filosofiprofessorn kan vara ett bra sätt att fundera över sina behov och önskemål och hur man prioriterar dem.

2. MINA KARAKTÄRSSTYRKOR

L2L-ämne:

Strengths

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Den här aktiviteten hjälper adepterna att identifiera och utforska sina personliga karaktärsstyrkor för att kunna förstärka dem. Kunskap och medvetenhet om personliga karaktärsstyrkor är både motiverande och användbara när man försöker skapa bestående förbättringar i livet. En ytterligare bedömning av de egna karaktärsstyrkorna kan användas för att jämföra och reflektera över dem. Detta kan stärka ett positivt narrativ och en positiv syn på möjligheterna i livet.

3. MY STRENGTH SPOTTING INTERVIEWS

L2L-ämne:

Styrkor

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

I den här aktiviteten får adepterna utforska sina personliga styrkor och kompetenser utifrån tidigare erfarenheter. Adepterna får på så sätt insikt i och kunskap om sina egna styrkor och resurser, vilket ökar möjligheten att förstärka dessa. Att dessutom lära sig att känna igen dem är både motiverande och användbart när man försöker skapa varaktiga förbättringar i livet.

4. THE WHEEL OF LIFE SATISFACTION

L2L-ämne:

Mina livsvärden

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Denna aktivitet syftar till att motivera och inspirera deltagarna att reflektera över sin nuvarande situation i olika områden i livet och hur nöjda de är med dessa. Deltagarna får sedan prioritera ett eller två områden som de ska arbeta med genom att identifiera och förstå drivkraften bakom sina värderingar och motivationer samt sätta upp specifika mål och fokuspunkter. En tydlig bild av vilka områden i livet som behöver förändras gör det lättare att åstadkomma den.

5. VISIONER OCH DRÖMMAR

L2L-ämne:

Översikt över lärandestrategier

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

Den här aktiviteten ska motivera deltagarna att reflektera över alla övningar, visioner och drömmar efter att ha reflekterat över vilka egenskaper de är mest stolta över samt sina styrkor, färdigheter och förmågor. Uppfyllelsematrisen ska ge en allmän överblick.

6. HANDLINGSPLAN

L2L-ämne:

Planera steg & strategier

Dimension:

Målsättning & planering

Summering:

Att motivera och hjälpa adepterna att vidta åtgärder för att nå sina mål genom att formulera en handlingsplan baserad på lärandet och kunskapen om styrkor, värderingar, färdigheter, nätverk/stödpersoner etc. som erhållits under programmet. Att förankra sina mål motiverar och gör det möjligt för deltagarna att fokusera på sina resurser och sin förmåga att uppnå dessa.

7. WONDERWALL

L2L-ämne:

Skapa motivation

Dimension:

Självmedvetenhet / Målsättning & planering

Summering:

Målet med denna aktivitet är att hjälpa adepterna att visualisera sina mål. Detta skapar en inre motivation att sträva efter dessa mål och främjar positivt tänkande som hjälper dem att hålla sig på rätt spår. Att veta att man arbetar för att nå sina livsmål är en stark motivationsfaktor. Många studier har visat att mental träning (genom visualisering) kan förbättra färdigheter lika effektivt som verklig övning. När vi visualiserar en handling stimuleras samma hjärnområden som när vi utför den, och samma neurala nätverk skapas.

8. KONTAKTTRÄD

L2L-ämne:

Stöttande nätverk

Dimension:

Initiativ & ägarskap

Summering:

Den här aktiviteten fokuserar på nätverksbyggande. Genom att återknyta med möjliga kontakter och referenspersoner kan adepterna skapa nätverk som främjar deras integration i värdlandet.

9. SLUMPMÄSSIGA BILDER

L2L-ämne:

Nyfikenhet

Dimension:

Initiativ & ägarskap

Summering:

Den här uppvärmningsövningen är en introduktion för att förstå hur kreativitet fungerar. Den används för att mäta en av de primära kreativa färdigheterna: Flöde (förmågan att producera många idéer).

10. OLIKA PERSPEKTIV

L2L-ämne:

Nyfikenhet

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Denna korta och enkla uppvärmningsövning fokuserar på att motivera deltagarna att reflektera över hur olika perspektiv påverkar hur vi läser verkligheten. Utifrån dessa reflektioner kan deltagarna förstå och äga den aktiva roll de kan spela i lärandeprocessen.

11. MIND MAP

L2L-ämne:

Vidare utveckling

Dimension:

Initiativ & ägarskap

Summering:

En mind map är ett bra sätt att uttrycka hur komplicerat det är att integrera sig i samhället, lära sig språket och förverkliga sina drömmar genom att utgå från sin situation, sina idéer och sina färdigheter.

12. “DRÖM”- VS. “ALDRIG I LIVET”-JOBB

L2L-ämne:

Hitta motivation

Dimension:

Självmedvetenhet / Målsättning & planering

Summering:

Målet är att deltagarna ska fundera över sina framtidsdrömmar. I den här övningen kan adepterna drömma stort. Det finns inget som hindrar dem från att nå sitt mål. Samtidigt ska de fundera över vilken typ av jobb de inte vill eller kan ha. Adepterna har ofta en snäv eller orealistisk syn på sina färdigheter. Det här verktyget kan hjälpa dem att bredda sin syn på vilka mål som är möjliga att nå och göra dem medvetna om sin situation. Det är ofta en ögonöppnare och en rolig övning för att lära känna varandra bättre.

13. TANKARNAS KRAFT-DIAMANTEN

L2L-ämne:

Övervinna inre press, begränsa föreställningar, osäkerhet & arbeta på själv-identiteten

Dimension:

Självmedvetenhet

Summering:

Den här aktiviteten hjälper adepterna att bli mer medvetna om hur deras tankar, känslor och förnimmelser hänger samman med vissa beteenden eller handlingar. Detta kan hjälpa dem att ta ansvar och öka handlingskraften att kunna slutföra uppgifter och projekt mot resan att nå sina mål. Det utvecklar också känslomässig självreglering, flexibelt tänkande, resiliens och optimism.

14. NÄTVERKSGENERATORN

L2L-ämne:

Välja mina nätverk

Dimension:

Initiativ & ägarskap / Engagemang & management

Summering:

Hjälpa adepterna att nå sina lärandemål genom att identifiera det stöd som finns i deras omgivning. Nätverksgeneratorn hjälper till att sortera och välja ut personer som hen antingen behöver närma sig eller skapa avstånd till för att hålla sig motiverad i sitt lärande.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022