Skip to main content

HJÄLP UTLANDSFÖDDA KVINNOR ATT BLI DERAS EGNA FRAMGÅNGSSAGA GENOM ATT UTVECKLA DERAS LÄRA-ATT-LÄRA-SIG KOMPETENS, OCH FÖRMÅGAN ATT ANPASSA OCH BESTÄMMA DERAS EGNA MÅL FÖR LÄRANDE OCH STRATEGIER

PROFESSIONELL UTVECKLING

UPSIM Mentorventions professionella utvecklingsresurs är utformad för att underlätta utbildningsseminarier för nya UPSIM-mentorer. Den presenterar, beskriver och illustrerar de teoretiska grunderna som ligger bakom framgångsrik integration av utrikesfödda kvinnor i EU och hur deras behov och situation ser ut idag.

Tillvägagångssättet är uppbyggt kring fem dimensioner av att lära-att-lära-sig-kompetens och genom praktiska “hands on”-steg och åtgärder som kan användas för "djup integration". De blivande UPSIM-mentorerna kommer att introduceras till:

  • ett ramverk som stöttar utlandsfödda kvinnor i att bli framgångsrikt integrerade
  • teorierna på vilka framgångsrik integration kan grundas
  • och verktygen som stöttar dessa processer och utvecklingar
VERKTYG FÖR MENTORER (innehåll i plattformen för Mentorsutbildning)

Dessa verktyg för mentorsplattformen ger yrkesverksamma inom "social integration av utrikesfödda kvinnor" resurser som kombinerar utveckling av färdigheter med learning-to-learn-kompetens. Denna UPSIM-utbildningsplattform för mentorskap erbjuder färdiga resurser som kan användas direkt av målgruppen. Verktygen är utformade för att introducera och vägleda yrkesverksamma i att hantera övergångsprocesser, för att främja sina klienters inre motivation och möjlighet att slutföra en utbildning samt sätta upp karriärmål.

Denna lärandezon för mentorer innehåller en komplett verktygslåda och ett ramverk för att vägleda utrikesfödda kvinnor genom övergångsprocesserna, vilket kan resultera i högre resiliens och bättre hantering av learning-to-learn-dimensionerna. Stödet från UPSIM-mentorerna och resurserna för självstyrt lärande möjliggör för utrikesfödda kvinnor att inte bara bli självständiga i sin egen språkutveckling utan även bli bättre på att ta ansvar och övervinna utmaningar.

För en mer detaljerad förståelse av begreppet rekommenderas att du läser handboken för mentorer.

MENTORVENTIONSCYKELN

UPSIMs Mentorventionscykel består av fyra faser:

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022