Skip to main content

4. FÖRLÄNGNINGSMÖTE – ANPASSA OCH JUSTERA

Förlängningsfasen sker med mentorn och mentorventionscirklarna. Under denna fas får adepterna lära sig att behärska nya färdigheter. Huvudfokus ligger därför på att stödja adepterna i att utvärdera framstegen, visa hur de kan anpassa och ändra strategier som inte fungerar och förstärka de som fungerar.

Adepterna bjuds in till möten med sina cirklar och mentorer. Syftet är att mentorn och adepterna ska utbyta erfarenheter, följa upp varandras framsteg samt dela med sig av hinder eller goda resultat att lära av.

Denna fas ger adepterna möjlighet att justera eventuella felaktiga eller kontraproduktiva strategier och stärka dem som grupp. Adepterna kan även återfå kontakt med sina förhoppningar och motivationer.

Fokus ligger på:
 • Förfina strategier
 • Hålla tempot
 • Nå kort- & långsiktiga mål
 • Utvärdera framsteg
 • Anpassa strategier
 • Växa från misstag
 • Tillskriva framgång till:
  • ansträngning
  • uthållighet
  • möjlighet
  • tillgång
  • hjälp
  • och tid

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022