Skip to main content

Steg 4: ÖVERVAKA MINA FRAMSTEG

TA ETT STEG TILLBAKA OCH KOLLA DINA FRAMSTEG

När du har lärt dig behöver du stanna upp och kolla hur det går.

När du har slutfört de planerade uppgifterna vill du göra en retrospektiv granskning av dina erfarenheter för att se vad som lyckades och vad som behöver justeras.

Du kommer att lära dig:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra nu?
 • Vad behöver jag fortfarande bli bättre på?

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina begränsningar och möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina strategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

ÖVERVAKNING & ANPASSNING

 • Hur förändrade min approach det jag gjorde?
 • Arbeta på uppgifter med uppmuntran från andra
 • Anpassa vad jag gör för framtida lärande

Här kan du hålla reda på vad du gör och känner samt självbedöma och reglera dig utifrån detta. Du utvecklar en medvetenhet om ditt lärande, så att du kan anpassa och justera dina strategier längs vägen. När du förstår processerna blir självkontrollen mer internaliserad och något som sker automatiskt. När du har klarat detta steg kan du gå tillbaka till steg 1 och ta fram nya utmaningar.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022