Skip to main content

Steg 3: KARTLÄGGA MITT LÄRANDE

Adepterna har nu en plan för vad de vill uppnå och behöver nu fokusera på målet och "hur ska jag nå dit"! Vi vill särskilt veta var utmaningen kan äga rum. Kommer lärandet att ske på ett café, i ett chattforum eller kommer det att vara något som sker hemma på kammaren?

Dimensionerna i fokus är särskilt:

MÅLSÄTTNING & PLANERING

  • Planera min agenda för självlärande

INITIATIVE & OWNERSHIP

  • Förstå mina begränsningar, mina möjligheter
  • Ta ansvar för mitt eget lärande
  • Hitta analogier
  • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

  • Välja & söka tillgängliga resurser
LÄRANDEARENORNA

Självstyrt lärande kan ske var som helst. Det innebär att det inte finns någon lärare som ger ut uppgifter, instruerar eller följer upp. Lärandet i UPSIM:s Tillämpningsfas äger rum på olika arenor. Användaren behöver bestämma vilken plats som är bäst för hens lärande och vem/vilka som kan hjälpa till.

LÄRANDE UTE I DET FRIA

Detta lärande sker i det offentliga rummet. Den fokuserar på aktiv kommunikation och språkliga interaktioner som kan uppstå i det offentliga rummet. Det kan vara i kollektivtrafiken, på ett kafé, i mataffären eller på ett öppet hus-evenemang.

LÄRANDE PÅ WEBBEN

Detta lärande sker online i interaktion med andra (direkt/indirekt). T.ex. forum, sociala medier, onlineplattformar osv.

LÄRANDE FÖR MIG SJÄLV

Detta är ett mer passivt sätt att lära sig och kan ske både online och "i verkligheten", men kräver ingen interaktion med andra. Det kan handla om att läsa en bok, lyssna på en podcast eller skriva dagbok.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022