Skip to main content

Steg 1: PLANERA MITT LÄRANDE

Att planera sitt lärande handlar om att skapa en personlig lärandeplan och fokusera på att hitta och utveckla lärandestrategier.

Du kommer att lära dig:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra?
 • Vad behöver jag bli bättre på?

MÅLSÄTTNING & PLANERING

 • Vilket lärande vill jag uppnå?
 • Fastställa mina lärandemål
 • Planera min agenda för självlärande

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina lärande begränsningar & möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina strategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

Du behöver ta reda på dina styrkor och svagheter i förhållande till din språknivå för att kunna fastställa uppnåbara lärandemål. Efter det är det dags att fokusera på dina strategier och bli medveten om dina begränsningar och möjligheter.

För att kunna planera och organisera lärandemålen måste du ta reda på din nuvarande nivå och även vilka språkkategorier du behöver förbättra.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022