Skip to main content

2. MENTORVENTIONSCIRKLAR

Adepten inbjuds att delta i mentorventionscirklar, där minst en mentor och upp till fem utrikesfödda kvinnor deltar.

I programmets andra fas ingår skapandet av mentorventionscirklar. Dessa kommer att erbjuda grupper på upp till fem adepter en learning-to-learn-stöttning som kan anpassas efter adepternas behov.

Diskussioner och processer i cirkeln leder till reflektioner över adepternas önskemål angående prestationer, varifrån de kommer och deras övergripande mål för programmet.

Adepterna genomgår aktiviteter med fokus på att stärka deras förmåga att sätta upp och planera sina mål, med tonvikt på att utveckla självstyrt lärande. Mentorinterventionerna består av en serie sessioner där adepterna och UPSIM-mentorn träffas för att arbeta med självkännedom, strukturerat lärande och hur man kan nå sina framtidsplaner.

Denna fas hjälper adepterna att utveckla följande:

 • Reflektera över och utvärdera
  • tidigare erfarenheter
  • styrkor
  • begränsningar
  • motivationer
  • intressen
  • ambitioner
 • Utveckla långsiktiga lärandemål
 • Hitta meningsfulla lärande mål
 • Identifiera effektiva strategier
 • Planera nästa steg
 • Ta ansvar för eget lärande
 • Hitta drivande frågor
 • Skapa möjligheter
 • Söka input från andra

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022