Skip to main content

Aktiviteter och Detaljer

6. NÄTVERKANDE – VEM KAN HJÄLPA MIG?

Dimension:
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan adepten hitta de personer som kan hjälpa hen att nå sina lärandemål. Verktyget hjälper adepten att skanna av sin omgivning och se vilka personer som hen kan söka stöd hos och vilka hen behöver ta avstånd från för att hålla sig motiverad. Verktyget kan även användas vid utvärdering eller planering av utmaningar.

7. KARTLÄGGA MINA ARENOR

Dimension:
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Ta reda på var adepten kan förbättra språket. Vilka lärande möjligheter finns? Var kan hon lära sig och med vem? Adepten kan genom det här verktyget skanna av sin omgivning och lyfta fram möjligheter för lärande - platser, personer och interaktioner.

8. LÄRANDEKARTA PÅ CANVAS

Dimension:
  • Målsättning & Planering
Aktivitetsbeskrivning:

Genom det här verktygen kan adepten samla ihop alla sina reflektioner från tidigare aktiviteter. En sammanfattning eller ett kontrakt som hen skriver med sig själv.

När adepten förstår processerna kan denna modell användas för att skapa en helhetsbild av alla slutsatser.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022