Skip to main content

Aktiviteter och Detaljer

9. MIN SPRÅKLÄRANDE AKTIEMARKNAD

Dimension:
  • Självmedvetenhet
  • Engagemang & management
  • Övervaka & anpassa
  • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan adepten kolla sina framsteg och utvärdera hur lärandet är kopplat till uppgifterna och hur detta påverkar motivationen.

10. MIN LÄRANDEDIAMANT – REPETERA FÖR UTVÄRDERING

Dimension:
  • Självmedvetenhet
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Det är viktigt att adepten förstår kopplingen mellan tankar och beteende samt när tankarna leder bort från lärandet. Genom den här aktiviteten kan adepten identifiera och illustrera samspelet mellan tankar och handlingar samt analysera de känslor och förnimmelser som påverkar beteendet.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022