Skip to main content

Aktiviteter och Detaljer

1. KOMPETENSGRAF

Dimension:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan adepten ta reda på vilka delar av språkinlärningen som behöver extra fokus. Den visar starka och svaga punkter och underlättar att sätta upp realistiska och genomförbara lärandemål. Fokus ligger på att bekanta sig med ramverket för CEFR och förstå vilken nivå lärandet behöver ligga på, beroende på utvecklingszon. De delar som placeras i den mellersta cirkeln är saker som kan göras utan hjälp av andra, de delar som placeras i den yttre cirkeln är saker som inte kan göras på egen hand och de delar som placeras i mitten är saker som kan göras med någon form av hjälp.

Verktyget kan även användas vid utvärdering av hur utmaningar har avklarats eller vid planering av nya utmaningar. När användaren får ökad kompetens inom ett område kan det flyttas till det gröna fältet i cirkeln, och nya objekt kan läggas till i de blå eller röda fälten.

2. SKAPA MINA SMARTE-MÅL

Dimension:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Syftet med aktiviteten Skapa mina SMARTE-mål är att göra adepterna medvetna om varför de vill uppnå målet, vad det kommer att innebära för dem samt vilken effekt det kommer att få. Denna övning kan hjälpa till att motivera adepterna att nå ett lärandemål.

3. MIN PERSONLIGA LÄRANDESTRATEGI

Dimension:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Syftet med Min personliga lärandestrategi är att adepterna ska få ut så mycket som möjligt av sitt lärande. De måste komma ihåg vilka lärandestrategier de kan använda och vilka som fungerar bäst för dem i olika situationer. Den här aktiviteten introducerar adepterna till olika lärandestrategier och låter dem välja och testa tills de hittar vad som fungerar bäst för dem.

4. MIN LÄRANDEDIAMANT

Dimension:
 • Självmedvetenhet
 • Initiativ & ägarskap
 • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Syftet med Min lärandediamant är att adepterna ska förstå sambandet mellan tankar och beteende. Då kan de bli medvetna om hur deras tankar leder bort dem från lärandet. Adepterna får identifiera och illustrera samspelet mellan sina tankar och handlingar samt analysera känslorna och förnimmelserna som påverkar deras beteende. Adepterna kan även använda detta när de behöver utvärdera sig själva.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022