Skip to main content

Verktygsöversikt

1. JUSTERA MIN LÄRANDEPLAN

L2L-ämne:

Fortsatt utveckling av arbetsplan och strategier

Dimension:
Summering:

Syftet med aktiviteten är att få adepten att ställa frågor för att kunna anpassa sina planeringsstrategier och bli en effektiv självstyrd studerande. Aktiviteten är baserad på Questions That Self-Regulated Learners Ask Themselves (anpassad från Schraw, 1998 och Tanner, 2012).

2. JUSTERA MINA ÖVERVAKNINGSSTRATEGIER

L2L-ämne:

Fortsatt utveckling av arbetsplan och strategier

Dimension:

Övervaka & anpassa

Summering:

Syftet med aktiviteten är att få adepten att ställa frågor för att kunna anpassa sina planeringsstrategier och bli en effektiv självstyrd studerande. Aktiviteten är baserad på Questions That Self-Regulated Learners Ask Themselves (anpassad från Schraw, 1998 och Tanner, 2012).

3. JUSTERA MINA UTVÄRDERINGSSTRATEGIER

L2L-ämne:

Fortsatt utveckling av arbetsplan och strategier

Dimension:

Övervaka & anpassa/p>

Summering:

Syftet med aktiviteten är att få adepten att ställa frågor för att kunna anpassa sina planeringsstrategier och bli en effektiv självstyrd studerande. Aktiviteten är baserad på Questions That Self-Regulated Learners Ask Themselves (anpassad från Schraw, 1998 och Tanner, 2012).

4. MIN FRAMSTEGSKOLLARE

L2L-ämne:

Kartlägga mitt lärande

Dimension:

Övervaka & anpassa

Summering:

Syftet med aktiviteten är att adepten ska kunna kontrollera sina framsteg, utvärdera hur lärandet är kopplat till uppgifterna och hur detta påverkar motivationen.

5. MIN LÄRANDE FRAMGÅNGSHISTORIA

L2L-ämne:

Mäta effekterna av approachen

Dimension:

Övervaka & anpassa

Summering:

Denna aktivitet syftar till att adepterna ytterligare ska utforska och identifiera personliga styrkor, resurser och kompetenser baserat på erfarenheter och situationer. Att få insikt i och kunskap om sina styrkor och resurser ökar möjligheten att förstärka dessa. Kunskap och medvetenhet är både motiverande och användbara när man försöker skapa bestående förändringar.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022