Skip to main content

Verktyg

9. MIN SPRÅKLÄRANDE AKTIEMARKNAD

Dimensioner:
  • Självmedvetenhet
  • Engagemang & management
  • Övervaka & anpassa
  • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan du kolla dina framsteg och utvärdera hur ditt lärande är kopplat till uppgifterna samt hur detta påverkar din motivation.

10. MIN LÄRANDEDIAMANT – REPETERA FÖR UTVÄRDERING

Dimensioner:
  • Självmedvetenhet
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan vi utvärdera vad vi har upplevt under lärandefasen. Förstå kopplingen mellan tankar och beteende för att förstå när de leder dig bort från lärandet. Du får identifiera och illustrera samspelet mellan dina tankar och handlingar samt analysera de känslor och förnimmelser som påverkar ditt beteende.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022