Skip to main content

SNABBT FÖRVÄRVANDE AV SPRÅK OCH RESURSER FÖR ATT LÄRA-ATT-LÄRA-SIG FÖR UTLANDSFÖDDA KVINNOR

I UPSIM får ni:

En uppsättning verktyg för att stötta utrikesfödda kvinnor, som vill få tillgång till vägar för vidareutbildning, genom att utveckla sina kompetenser i lära-att-lära-sig och språk.

Ett konceptuellt ramverk som belyser integrationsstrategier, framgångar och utmaningar som utrikesfödda kvinnor står inför i Guadeloupe, Sverige, Danmark, Tjeckien och Portugal, och vad de behöver för att bli framgångsrika i sina processer för utökad kompetens.

PORTALEN FÖR UPSIM ÄR DELAD I TVÅ ZONER:
ZON FÖR LÄRANDE
FÖR UTLANDSFÖDDA KVINNOR
Det här området är utformat för att hjälpa dig att snabbt förbättra dina språkkunskaper, förstå och strukturera ditt eget lärande och följa dina egna förbättringar.
ZON FÖR MENTORER
FÖR VOLONTÄRER OCH PROFESSIONELLA
Det här området förser dig med processer, verktyg och resurser, för att hjälpa dig att stötta utrikesfödda kvinnor i att skapa och uppnå utbildningsmål och förstå sitt eget lärande för att framgångsrikt slutföra en process för ökad kompetens.

Dessa zoner utvecklas för närvarande. Om du vill få ett meddelande när resurserna publiceras kan du kontakta oss.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022