Skip to main content

NÁSTROJ PRO RYCHLÉ OSVOJENÍ CIZÍHO JAZYKA PRO ŽENY NAROZENÉ V CIZINĚ

V projektu UPSIM najdete:

Sadu nástrojů, které pomáhají ženám narozeným v cizině, které chtějí získat přístup k dalším vzdělávacím cestám, rozvíjením jejich schopností učit se a jazykových kompetencí.

Koncepční rámec poskytující přehled integračních strategií, úspěchů a výzev, kterým čelí ženy cizího původu na Guadeloupe, Švédsku, Dánsku, České republice a Portugalsku, a co potřebují, aby mohly úspěšně zvyšovat svou kvalifikaci.

UPSIM HUB JE ROZDĚLENÝ DO DVOU ZÓN:
ZÓNA UČENÍ
PRO ŽENY NAROZENÉ V ZAHRANIČÍ
Tato zóna je navržena tak, aby vám pomohla rychle zlepšit vaše jazykové dovednosti, pochopit a plánovat vlastní učení a sledovat zlepšení, kterých dosáhnete.
ZÓNA MENTORINGU
PRO DOBROVOLNÍKY A PROFESIONÁLY
Tato zóna vám poskytuje procesy, nástroje a zdroje, které vám pomohou podpořit ženy narozené v cizině při vytváření a dosahování vzdělávacích cílů a porozumění vlastnímu učení pro úspěšné dokončení procesu zvyšování kvalifikace.

Tyto zóny jsou v současné době ve výstavbě. Pokud si přejete obdržet zprávu, až budou zdroje nás kontaktovat.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022