Skip to main content

Nástroje

6. VYTVÁŘENÍ SÍTÍ - KDO MI MŮŽE POMOCI?

Rozměry, na které se vztahuje:
  • Iniciativa a odpovědnost
  • Zapojení a řízení
Popis činnosti:

Tato aktivita vám pomůže najít lidi, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich vzdělávacích cílů. Tento nástroj vám pomůže prozkoumat vaše nejbližší i širší okolí a upozornit na to, kdo je vám k dispozici, koho můžete oslovit s žádostí o podporu a od koho si případně vytvořit určitý odstup, abyste si udrželi motivaci. Tento nástroj lze také znovu použít při hodnocení náročného období nebo při plánování nového období výzev.

7. MAPOVÁNÍ MÝCH ARÉN

Rozměry, na které se vztahuje:
  • Iniciativa a odpovědnost
  • Zapojení a řízení
Popis činnosti:

Zjistěte, kde se můžete zdokonalit v jazyce. Jaké jsou vaše možnosti učení? Kde se můžete učit a s kým? Tento nástroj vám pomůže prozkoumat vaše bezprostřední okolí a upozornit na to, jaké jsou vaše příležitosti k učení - místa, lidé, interakce.

8. LEARNING MAP CANVAS

Rozměry, na které se vztahuje:
  • Stanovení cílů a plánování
Popis činnosti:

Tento nástroj vám pomůže shromáždit všechny věci, o kterých jste přemýšleli v předchozích aktivitách. Je to jakési závěrečné shrnutí nebo dokonce smlouva, kterou si sepíšete sami.
Když máte dobrou představu o procesech, můžete pomocí tohoto modelu plátna vytvořit globální přehled všech svých závěrů.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022