Skip to main content

PARTNEŘI

Mezinárodní organizace žen v Malmö (IKF Malmö) je nezisková organizace nezávislá na náboženství a politických ideologiích.
IKF Malmö funguje jako místo setkávání a platforma pro rovnost, demokracii a začlenění, zatímco rozvíjí pracovní síly, dovednosti a sítě. Organizace pracuje pro ženy narozené v zahraničí v regionu Öresund od roku 1970. Mezinárodní organizace žen v Malmö byla průkopnicí dalších mezinárodních organizací žen ve Švédsku a je spolutvůrcem mezinárodní organizace Internationella Kvinnoförbundet, mezinárodní organizace při národním úroveň.

Coneqt je SME (malý nebo střední podnik) v oblasti inovací ve vzdělávání a sociální akce je založen na přesvědčení, že vzdělání je klíčem k vytváření udržitelných společností, které mají prostor pro rozmanitost a rovnost.
Coneqt poskytuje poradenství a vývoj výukových nástrojů pro vzdělávací sektor.
Specializace Coneqt spočívá v kombinování metod, které podporují hluboké učení, s tématy, která společně a současně umožňují rozvoj životních dovedností studentů, stimulují vnitřní motivaci a nastavení mysli pro celoživotní učení.

Spolek PELICAN je neziskové sdružení působící v oblasti vzdělávání a kultury. Vychází z přesvědčení, že jednou z cest ke zlepšení kvality vzdělávání je zvyšování povědomí veřejnosti o aktuálních trendech ve vzdělávání a podpora jejich zavádění na všech úrovních vzdělávacích organizací.
Jeho posláním je sloužit potřebám studentů a vzdělávací komunity prostřednictvím podpory, spolupráce a partnerství s místními, regionálními a státními neziskovými organizacemi a poskytováním kvalitních produktů, programů a profesionálních služeb.

AidLearn, vytvořený v prosinci 2003, je výsledkem spojení profesionálů s různorodými zkušenostmi v oblastech managementu, ekonomiky, řízení lidských zdrojů a sociální psychologie. AidLearn je soukromá servisní organizace, která působí na národní a evropské úrovni. Jeho cílem je přispět k lepší úrovni portugalského HR vytvářením rozvojové organizace zabývající se rovností příležitostí, poskytováním kvalitních a inovativních služeb zaměřených na skutečné potřeby organizací a jednotlivců a interním rozvojem vzájemných vazeb a týmové práce.

Advokátní kancelář Maryse COPPET má 30 let zkušeností jako právník a lobbista v rámci Evropské unie, řadu let pracuje na hospodářském a sociálním rozvoji v zámořských územích a zejména na Guadeloupe, což jí umožňuje využívat rozvojovou strategii Evropské unie. Absolvovala školení na ENA (Ecole Nationale d’Administration) v Paříži v oblasti multilaterálního financování. Jako prezident MOM (Movement Overseas), která sdružuje všechna sdružení a organizace, fyzické nebo právnické osoby ze zámořských území - Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Francouzská jižní a antarktická území, Wallis a Futuna - mimo jiné zastupuje odborníky ze sektoru zemědělství a cestovního ruchu na Guadeloupe.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022