Skip to main content

Nástroje

1.KOMPETENČNÍ GRAF

Rozměry, na které se vztahuje:
 • Sebeuvědomění
 • Stanovení cílů a plánování
 • Iniciativa a odpovědnost
Popis činnosti:

Tato aktivita vám pomůže zjistit, na které kategorie jazykového vzdělávání byste se měli zaměřit. Ukáže vám, kde jsou vaše silné a slabé stránky, a pomůže vám stanovit realistické a dosažitelné cíle učení. Důraz je kladen na seznámení se s rámcem SERR a na pochopení toho, kde je třeba se učit v závislosti na tom, co umíte a co ne.

2. VYTVOŘENÍ MÝCH SMARTE CÍLŮ

Rozměry, na které se vztahuje:
 • Sebeuvědomění
 • Stanovení cílů a plánování
 • Iniciativa a odpovědnost
Popis činnosti:

Cílem tohoto cvičení je, abyste si své cíle uvědomili a uvědomili si, proč jich chcete dosáhnout a co vám to přinese, až jich dosáhnete. Toto cvičení vám pomůže motivovat vás v procesu dosahování tohoto cíle.

3. MOJE OSOBNÍ STRATEGIE UČENÍ

Rozměry, na které se vztahuje:
 • Sebeuvědomění
 • Stanovení cílů a plánování
 • Iniciativa a odpovědnost
Popis činnosti:

Abyste z učení vytěžili co nejvíce, musíte mít na paměti, jaké strategie učení vám v různých situacích vyhovují. Tato aktivita vás seznámí s různými strategiemi učení a provede vás jejich výběrem a experimentováním, dokud nenajdete ty, které vám nejlépe vyhovují.

4. MŮJ UČEBNÍ DIAMANT

Rozměry, na které se vztahuje:
 • Sebeuvědomění
 • Iniciativa a odpovědnost
 • Zapojení a řízení
Popis činnosti:

Pochopte souvislost mezi myšlenkami a chováním, abyste pochopili, kdy vás myšlenky odvádějí od učení. Tato aktivita vám pomůže identifikovat a znázornit interakci mezi vašimi myšlenkami a činy a také analyzovat pocity a emoce, které ovlivňují vaše chování.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022