Skip to main content

Værktøjer

1.KOMPETENCEGRAF

Dækkede dimensioner:
 • Selvbevidsthed
 • Målsætning & planlægning
 • Initiativ og ejerskab
Beskrivelse af aktiviteten:

Denne aktivitet hjælper dig med at finde ud af, hvilke sprogindlæringskategorier du ville have gavn af at fokusere på. Det viser dig, hvor dine stærke og svage sider er, og hjælper dig med at sætte realistiske og opnåelige læringsmål. Fokus er på at stifte bekendtskab med CEFR-rammerne og forstå, hvor fokus skal være, alt efter hvad du kan og ikke kan.

2. MINE SMARTE MÅL

Dækkede dimensioner:
 • Selvbevidsthed
 • Målsætning & planlægning
 • Initiativ og ejerskab
Beskrivelse af aktiviteten:

Denne øvelse har til formål at gøre dine mål smarte og gøre dig bevidst om, hvorfor du ønsker at opnå dem, samt hvad det vil gøre for dig, når du har nået dem. Denne øvelse hjælper dig med at motivere dig selv i processen med at nå et mål.

3.MIN PERSONLIGE LÆRINGSSTRATEGI

Dækkede dimensioner:
 • Selvbevidsthed
 • Målsætning & planlægning
 • Initiativ og ejerskab
Beskrivelse af aktiviteten:

For at få mest muligt ud af din læring, skal du huske på, hvilken slags læringsstrategier du er mere tryg ved i forskellige situationer. Denne aktivitet introducerer dig til forskellige læringsstrategier og guider dig igennem udvælgelsen af og eksperimenterne med disse, indtil du finder dem, der fungerer bedst.

4. MIN LÆRINGSDIAMANT

Dækkede dimensioner:
 • Selvbevidsthed
 • Initiativ og ejerskab
 • Engagement & ledelse
Beskrivelse af aktiviteten:

Forstå sammenhængen mellem tanker og adfærd for at forstå, hvornår dine tanker leder dig væk fra læring. Denne aktivitet hjælper dig med at identificere og illustrere samspillet mellem dine tanker og handlinger, samt at analysere de følelser og emotioner, der påvirker din adfærd.

Projektet: 2020-1-SE01-KA204-077915
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

@UPSIM2022