Skip to main content

3. AKTIVITETSFASEN

Dette er en fase i selvlæringsprocessen. Alt, hvad der er sket forud for dette, var som forberedelse til den selvlærende rejse. Sæt en dato for mødet i forlængelsesfasen med dine mentorcirkler, og send dem afsted på deres læringsrejser. De kan gøre brug af UPSIM lær-at-lære sprog platformen, for at støtte dem i at gennemføre projektet. Her finder de stilladserne, der skal til for at holde dem på sporet og føre til fremskridt.

Introducer derfor platformen på UPSIM-websiden, som indeholder de uafhængige mentorressourcer, der skal hjælpe dem med at gennemføre den selv-styrede læring.

Denne sektion kan stå alene som et uafhængigt sprogindlæringsværktøj for kvinder, der ikke deltager i en UPSIM- Mentorvention, eller den kan bruges som led i Aktivitetsfasen i UPSIM Mentorventionscyklussen.

Platformen kan tilgås fra en bærbar eller mobil enhed, hvilket betyder, at den kan tilgås af alle, når som helst og hvor som helst. Ressourcerne kræver ikke megen teknisk ekspertise, og mange af læringsaktiviteterne kan integreres i hverdagens liv.

Den som kan være selvstyret i sin læring, har størst sandsynlighed for at lykkes med at nå sine læringsmål. Derfor er helheden af denne fases aktiviteter baseret på de elementer, som forskere har defineret som værende en del af den selv-styrede studerendes DNA.

Fokus i Mentorventionskredseneer at præsentere værktøjer og strategier som ekstern støtte til borgerne. Men i Aktivitetsfasen er det borgerne der eksperimenterer med dem og oplever selv hvilke skridt de kan tage for at komme videre i livet med resiliens og motivation.

Aktivitetsfasen lægger vægt på at give borgerne de nødvendige værktøjer til at blive succesfulde i alle former for læring. Ydermere inkluderes der forslag og leads til, hvordan processerne kan tages i brug, hvilket letter internaliseringen af nye kompetencer

OVERSIGT OVER DE 4 TRIN I AKTIVITETSFASEN

Værktøjerne i Aktivitetsfasen har kombineret elementer fra begrebet mentorordning, Nøglekompetencen Personligt, socialt og at lære-at-lære. Disse er blevet fusioneret med elementer fra selvstyret læring for at skabe de fem dimensioner:

SELVBEVIDSTHED

 • Hvad er jeg i stand til?
 • Hvad skal jeg blive bedre til?

MÅLSÆTNING & PLANLÆGNING

 • Hvilken læring vil jeg gerne opnå?
 • At sætte mine læringsmål
 • Planlægning af min selv-styrede ”læringsdagsorden”

INITIATIV OG EJERSKAB

 • Forstå mine læringsbegrænsninger og muligheder
 • Tage ansvar for min egen læring
 • Finde drivende spørgsmål og analogier
 • Søge input fra andre

ENGAGEMENT & LEDELSE

 • Forstå mine læringsstrategier og hvordan de påvirker min læring
 • Vælge og opsøg ressourcer, der er tilgængelige for mig
 • Tjekke mine egne fremskridt

MONITORERING OG TILPASNING

 • Hvordan ændrede min tilgang det, jeg gjorde?
 • Arbejde med opgaver med opmuntring fra andre
 • Tilpasning af det jeg laver, til fremtidig læring

De 5 dimensioner og deres elementer er grundlaget for konceptet og har specifikt været i fokus for udformningen af Aktivitetsfasen. Disse ressourcer har til formål at fremme individets positive forhold til livslang læring. Brugertipsene og forklaringerne er også oversat til minoritetssprog for at sikre, at borgerne får fat i nuancerne i processerne og dermed gøre det nemmere at overføre mere komplicerede tankeprocesser via modersmålet.

DE 4 TRIN I AKTIVITETSFASEN

Disse trin er designet til at hjælpe individer med at blive selvstyrende i formelle som uformelle læringssammenhænge , især med fokus på kvinder, som ikke har haft mulighed for at gennemføre en uddannelse i deres hjemland og derfor endnu ikke har færdigudviklede læringskompetencer, og dermed trænger til at udvikle og internalisere i nye og sunde læringsstrategier. Disse vil hjælpe hende til at:

For dem, der har erfaring fra et uddannelsessystem, men måske har internaliseret uhensigtsmæssige eller kulturelt anderledes studievaner, kan dette være et nyttigt grundlag for at justere and internalisere disse, og videreudvikle mere effektive læringsstrategier.

Projektet: 2020-1-SE01-KA204-077915
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

@UPSIM2022