Skip to main content

HURTIG SPROGTILEGNELSE OG LÆR AT LÆRE

HJÆLPEMIDDEL TIL KVINDER MED UDENLANDSBAGGRUND

UPSIM-platformen indeholder:

En række hjælpemidler, der er udviklet til at støtte voksne kvinder, der er født i udlandet, og som ønsker at forbedre deres danskkundskaber og studiekompetence, med uddannelse som formål.

En konceptuel ramme, der fremhæver integrationsstrategier samt giver et overblik over de succeser og udfordringer, som kvinder med udlandsbaggrund står over for i Guadeloupe, Sverige, Danmark, Tjekkiet og Portugal, når de gerne vil komme i uddannelse, og som forsøger at kaste lys over, hvad de har brug for for at få succes i opkvalificeringsprocesser.

UPSIM HUB ER INDELT I TO ZONER:
ZONE TIL SELVSTUDIE
TIL DIG MED UDLANDSBAGGRUND
Dette område er designet til at hjælpe dig, som ikke er født i Danmark og som gerne vil forbedre dine danskkundskaber og forstå og mestre de gode vaner i forbindelse med et studie.
ZONE TIL MENTORER
TIL KONSULENTER OG RÅDGIVERE
Dette område giver dig, som arbejder med integration af borgere med udlandsbaggrund, adgang til et Mentoring forløb, der bygger på ”lær-at-læreprincipper” og udvikler borgerens evne til selv at tage hånd om deres egen sproglige udvikling samt evne til at gennemføre en uddannelse.

Disse zoner er i øjeblikket under udvikling. Hvis du ønsker at modtage en besked, når ressourcerne bliver offentliggjort, kan du kontakte os.

Projektet: 2020-1-SE01-KA204-077915
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

@UPSIM2022