Skip to main content

Aktiviteter dækket og detaljer

9. MIT LÆRINGSAKTIEMARKEDET

Dækkede dimensioner:
  • Selvbevidsthed
  • Engagement & ledelse
  • Monitorering og tilpasning
  • Initiativ og ejerskab
Beskrivelse af aktiviteten:

Denne aktivitet vil hjælpe borgeren med at kontrollere sine fremskridt og evaluere, hvordan læring er forbundet med de opgaver, hun udfører, og hvordan dette påvirker hendes motivation.

10. MIN LÆRINGSDIAMANT - til EVALUERING

Dækkede dimensioner:
  • Selvbevidsthed
  • Initiativ og ejerskab
  • Engagement & ledelse
Beskrivelse af aktiviteten:

At forstå sammenhængen mellem tanker og adfærd er nøglen til at forstå, hvornår vores tanker leder os væk fra læring. Denne aktivitet hjælper hende med at identificere og illustrere samspillet mellem hendes tanker og handlinger, samt at analysere de følelser og emotioner, der påvirker hendes adfærd.

Projektet: 2020-1-SE01-KA204-077915
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

@UPSIM2022