Skip to main content

TEAMET

Den Internationale Kvindeorganisation i Malmø (IKF Malmø) er en non-profit organisation, der er uafhængig af religion og politiske ideologier.
IKF Malmø fungerer som et mødested og en platform for ligestilling, demokrati og inklusion, samtidig med at det udvikler arbejdsstyrker, kompetencer og netværk. Organisationen har arbejdet for kvinder med udenlandsbaggrund i Øresundsregionen siden 1970. Den Internationale Kvindeorganisation i Malmø var pioner for andre internationale kvindeorganisationer i Sverige og er medskaber af Internationella Kvinnoförbundet, den internationale organisation ved det nationale niveau.

Coneqt arbejder med social edupreneurship, og blev grundlagt på idéen om, at det ikke er vores opgave at ændre den verden vi lever i, og at vi i stedet skal have fokus på, hvordan vi ændrer, hvordan vi som mennesker lever i den.
Her mener vi at læring og dannelse er nøglen til at gøre det muligt.
Coneqt udvikler materialer til læring og dannelse, med fokus på bæredygtighed. Coneqts speciale ligger i at kombinere metoder, der fremmer dyb læring, med indhold der i vekselvirkning udvikler den lærendes livsfærdigheder, samt stimulerer en iboende motivation henimod et livslangt lærings mindset.

Spolek PELICAN er en non-profit forening, der er aktiv inden for uddannelse og kultur. Den er baseret på troen på, at en måde at forbedre kvaliteten af ​​uddannelse på er at øge offentlighedens bevidsthed om aktuelle tendenser inden for uddannelse og støtte deres implementering på alle niveauer af uddannelsesorganisationer.
Dens mission er at tjene elevernes og uddannelsessamfundets behov ved at støtte, samarbejde og samarbejde med lokale, regionale og statslige non-profit organisationer og levere kvalitetsprodukter, programmer og professionelle tjenester.

AidLearn, der blev stiftet i december 2003, var resultatet af sammenslutningen af fagfolk med forskellig erfaring inden for ledelse, økonomi, personaleledelse og socialpsykologi. AidLearn er en tjeneste for private organisation, der opererer på nationalt og EU-niveau. De sigter mod at bidrage til en bedre kvalificering af portugisisk HR ved at opbygge en lærende organisation, der beskæftiger sig med lige muligheder, leverer innovative kvalitetstjenester målrettet til organisationers og enkeltpersoners faktiske behov, og ved internt at udvikle et stærkt engagement og teamarbejde.

Maryse COPPET har 30 års erfaring som advokat og lobbyist i EU, og hun har i mange år arbejdet med økonomisk og social udvikling i de oversøiske territorier, især i Guadeloupe. Denne erfaring gør hendes advokatfirma i stand til at drage fordel af Den Europæiske Unions udviklingsstrategi. Maryse er uddannet hos ENA (Ecole Nationale d’Administration) i Paris, i multilateral finansiering og hun er præsident for MOM (Den oversøiske bevægelse) der forener organisationer og fysiske eller juridiske enheder i de oversøiske territorier: Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Ny-Caledonien, Fransk Polynesien, Saint-Barthélemy, St. Martin, St. Pierre og Miquelon, de franske sydlige og antarktiske områder, Wallis og Futuna. Herigennem repræsenterer hun blandt andet fagfolk fra landbrugs- og turismesektoren i Guadeloupe.

Projektet: 2020-1-SE01-KA204-077915
Dette projekt er blevet finansieret med støtte fra Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionens støtte til produktionen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug, der kan gøres af oplysningerne deri.

@UPSIM2022