Skip to main content

PARTNER

Internationella kvinnoföreningen i Malmö är en ideell organisation som är oberoende av  religiösa och politiska ideologier.
IKF Malmö fungerar som en mötesplats och en plattform för jämställdhet, demokrati och inkludering samtidigt som det utvecklar arbetskraft, kompetens och nätverk. Föreningen har arbetat för utrikesfödda kvinnor i Öresundsregionen sedan 1970. Internationella kvinnoföreningen i Malmö var en pionjär för andra internationella kvinnoföreningar i Sverige och är medskapare av Internationella Kvinnoförbundet, den internationella organisationen på den nationella nivån

Coneqt är en innovation inom utbildning och små och medelstora företag som investerat i Social Action och bygger på tron ​​att utbildning är nyckeln till skapandet av hållbara samhällen som har utrymme för mångfald och jämlikhet.
Coneqt tillhandahåller rådgivning och utveckling av resurser för lärande för utbildningssektorn.
Coneqts specialitet ligger i att kombinera metodologier som främjar djupt lärande med ämnen som, tillsammans och samtidigt, möjliggör utveckling av elevernas livsfärdigheter, stimulerar inre motivation och attityder för livslångt lärande.

Spolek PELICAN är en ideell förening verksam inom utbildnings- och kulturområdet. Den bygger på tron ​​att ett sätt att förbättra utbildningens kvalitet är att öka allmänhetens medvetenhet om aktuella trender inom utbildning och stötta deras genomförande i alla nivåer av utbildningsorganisationer.
Dess uppdrag är att tillgodose behoven hos studenter och utbildningssamhället genom att stötta, samarbeta och bilda partnerskap med lokala, regionala och statliga ideella organisationer och tillhandahålla kvalitetsprodukter, program och professionella tjänster.

AidLearn, som skapades i december 2003, är resultatet av föreningen av yrkesverksamma med diversifierad erfarenhet inom områdena Förvaltning, Ekonomi, Personalförvaltning och Socialpsykologi. AidLearn är en tjänsts privata organisation som verkar på nationell- och EU-nivå. Det syftar till att bidra till en bättre kvalificering av portugisisk HR genom att bygga upp en lärande organisation som arbetar med lika möjligheter, tillhandahåller kvalitativa och innovativa tjänster riktade till organisationers och individers faktiska behov, och genom att internt utveckla ett starkt engagemang och teamarbete.

Maryse COPPETs advokatbyrå har 30 års erfarenhet som advokat och lobbyist inom Europeiska unionen, har arbetat i många år med ekonomisk och social utveckling i de utomeuropeiska territorierna och Guadeloupe i synnerhet, vilket gör det möjligt för dem att dra nytta av Europeiska unionens utvecklingsstrategi. Utbildad vid ENA (Ecole Nationale d’Administration) i Paris, i multilateral finansiering. Som ordförande för MOM (Movement Overseas) som förenar alla föreningar och organisationer, fysiska eller juridiska personer i de utomeuropeiska territorierna: Guadeloupe, Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte, Nya Kaledonien, Franska Polynesien, Saint-Barthélemy, St Martin, St Pierre och Miquelon, Franska södern och antarktiska territorierna, Wallis och Futuna, hon representerar bland annat yrkesmän från jordbruks- och turismsektorn i Guadeloupe.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022