Skip to main content

Verktyg

1. KOMPETENSGRAF

Dimensioner:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Den här aktiviteten hjälper dig att ta reda på vilka lärande språkkategorier du behöver fokusera på. Den visar var du har dina starka och svaga sidor och hjälper till att sätta upp realistiska och uppnåbara lärandemål. Fokus ligger på CEFR-ramverket och att förstå vilken nivå ditt lärande behöver ligga på.

2. SKAPA MINA SMARTE-MÅL

Dimensioner:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

Den här övningen syftar till att göra dina mål smarte och göra dig medveten om varför du vill uppnå dem och vad det kommer att ge dig när du har uppnått dem. Denna övning kan motivera dig i processen att nå målet.

3. MIN PERSONLIGA LÄRANDESTRATEGI

Dimensioner:
 • Självmedvetenhet
 • Målsättning & Planering
 • Initiativ & ägarskap
Aktivitetsbeskrivning:

För att få ut det mesta av ditt lärande behöver du fundera över vilka lärandestrategier du känner dig mest bekväm med. Den här aktiviteten presenterar olika lärandestrategier och låter dig välja och experimentera tills du hittar de som fungerar bäst för dig.

4. MIN LÄRANDEDIAMANT

Dimensioner:
 • Självmedvetenhet
 • Initiativ & ägarskap
 • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Förstå kopplingen mellan tankar och beteende för att förstå när du leds bort från lärandet. Den här aktiviteten hjälper dig att identifiera och illustrera samspelet mellan dina tankar och handlingar samt analysera de känslor och förnimmelser som påverkar ditt beteende.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022