Skip to main content

BLI DIN EGEN FRAMGÅNGSSAGA

UPPNÅ DIN DRÖMKARRIÄR GENOM ATT FÖRBÄTTRA DINA SPRÅKKUNSKAPER OCH FÖRSTÅ HUR DU KAN BLI EN EFFEKTIV ELEV

De här verktygen kommer att hjälpa dig att:

 • bryta ner de språkbarriärer som står i vägen för vidare utbildning genom att självständigt utveckla dina språkkunskaper
 • få insikt om vem du är, vad du drömmer om att uppnå, och hur du kan komma dit
 • bestäm dina egna mål för lärande och uppnå dem

Språkplattform

Den här plattformen hjälper adepten att bli en bra språklärande. Om vissa grundläggande kunskaper i ett annat språk redan finns och adepten vill lära sig mer på egen hand, då är den här plattformen helt rätt.

Denna Learn-to-Learn språkplattform främjar utvecklingen av kompetenser för att ytterligare kunna utöka kunskaperna i främmande språk och bli självgående i utbildningssammanhang.

Dessa verktyg främjar utvecklingen av följande saker som stöd i språkinlärningen:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra?
 • Vad behöver jag bli bättre på?

MÅLSÄTTNING & PLANERING

 • Vilket lärande vill jag uppnå?
 • Fastställa mina lärandemål
 • Planera min agenda för självlärande

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina lärande begränsningar & möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina strategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

ÖVERVAKNING & ANPASSNING

 • Hur förändrade min approach det jag gjorde?
 • Arbeta på uppgifter med uppmuntran från andra
 • Anpassa vad jag gör för framtida lärande

VERKTYGEN

Verktygen är indelade i 4 steg:

Dessa steg har utformats för att hjälpa adepten bli självgående i utbildningssammanhang utan lärare och klassrum, även utan större erfarenhet av att hantera egna lärandestrategier.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022