Skip to main content

Steg 4: ÖVERVAKA MINA FRAMSTEG

När adepten följt upp några av sina planer behöver hon stanna upp och utvärdera hur det går. Och efter att ha slutfört set-up-uppgifterna behövs ett retrospektivt på erfarenheterna för att förstå: vad har gått bra och vad behöver justeras?

Dimensionerna i fokus är särskilt:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra nu?
 • Vad behöver jag fortfarande bli bättre på?

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina begränsningar och möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina strategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välj & sök tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

HANTERING & ANPASSNING

 • Hur förändrade min approach det jag gjorde?
 • Arbeta på uppgifter med uppmuntran från andra
 • Anpassa vad jag gör för framtida lärande

Syftet är att adepten ska få koll på vad hen gör, känner samt självutvärdera och reglera sig själv. Då kan adepten även utveckla medvetenhet om sig själv och sitt lärande, så att hon kan anpassa och justera sina strategier efter hand.

Växlingen mellan Förlängningsmötet och Tillämpningsfasen kan fortsätta så länge som det behövs, men adepterna kommer succesivt att bli mer självständiga, och de internaliserade processerna kommer att behöva mindre stöd. Samma verktyg kan användas om och om igen tills de behärskas, och i takt med att självförtroendet ökar kan adepterna uppmuntras att göra mer komplexa anpassningar och förändringar av sina olika scheman.

UPSIM-konceptet innebär att sessionernas aktiviteter och uppgifter sparas för att kunna återkommas till och se utvecklingen under de olika faserna. När ett mål har uppnåtts kan nästa sättas upp och så processen börjar om på nytt. Efter ett par mentorinterventionssessioner bör adepterna kunna se en förändring i hur de tar sig an sina uppgifter, och deras erfarenheter kan påverka utvecklingen av deras lärande och personlighet.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022