Skip to main content

Steg 1: PLANERA MITT LÄRANDE

Planera mitt lärande handlar om att skapa en personlig lärandeplan och fokusera på att hitta och välja nödvändiga strategier.

Dimensionerna i fokus är:

SJÄLVMEDVETENHET

 • Vad kan jag göra?
 • Vad behöver jag bli bättre på?

MÅLSÄTTNING & PLANERING

 • Vilket lärande vill jag uppnå?
 • Fastställa mina lärandemål
 • Planera min agenda för självlärande

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina lärande begränsningar & möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina lärandestrategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

Fokus ligger på att ta reda på var adepternas styrkor och svagheter ligger i förhållande till deras språknivå och på att sätta upp genomförbara lärandemål. Efter det är det dags att bestämma vilka strategier som de vill använda sig av och bli medveten om begränsningar och möjligheter.

För att kunna planera och organisera lärandemålen behöver adepterna ta reda på sin nuvarande nivå och även få en uppfattning om vilka delar av språkinlärningen de behöver förbättra.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022