Skip to main content

1. GRUNDLÄGGNINGSMÖTE

Grundläggningsmötet inleds med att "adepten" får en introduktion av processen och får även uttrycka sina förväntningar. Detta görs oftast enskilt men en livspartner eller annan familjemedlem kan också delta, om det behövs./p>

Grundläggningsmötet utvecklar adepternas förmåga att:

  • hitta sin inre motivation
  • få en överblick över sin resa
  • sätta upp långsiktiga mål
  • söka efter sätt att främja lärandemålen
  • söka input från andra

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022