Skip to main content

OM

PROJEKTET

UPSIM-projektet syftar till att ge utrikesfödda kvinnor av olika ursprung som bor i fem europeiska länder (Sverige, Danmark, Tjeckien, Portugal och Frankrike - Guadeloupe) som vill få tillgång till vidare utbildning genom att ge dem verktyg för att utveckla sina kunskaper i att lära-att-lära-sig och språk.

Dessutom utvecklar den en verktygslåda för socialarbetare för att främja och stödja de utrikesfödda kvinnornas resa under hela deras process för självmakt.

UPPDRAG OCH VÄRDERINGAR
UPSIM projekt:
 • stöttar de understrukna behoven av att genomföra intensiv språkinlärning för att hjälpa till att överkomma sociala ojämlikheter, särskilt för att öka tillgången till utbildning för marginaliserade grupper.
 • tillhandahåller ett tillvägagångssätt för att minska skillnader i tillgång och engagerande i formell och icke-formell utbildning, vilket i sin tur kommer att bidra till att hantera diskriminering, segregation och rasism som sponsrar social inkludering av migrantkvinnor.
 • främjar jämställdhet mellan könen och adresserar skillnader i tillgång till utbildning och digital teknik för lågutbildade kvinnor från minoritetsgrupper.
 • erbjuder innovativa och öppna pedagogiker inom utbildning.

Våra resurser för utbildning och träning och material kommer att främja innovativa metoder och verktyg för undervisning, träning och lärande som drivkrafter för förbättringar av livslångt lärande.

MÅLGRUPPER
 • Utrikesfödda kvinnor, med nybörjare till lägre språkkunskaper, som drömmer om att vidareutbilda sig, men har svårt att övervinna barriärer som rör språkkrav och studiekompetens.
 • Professionella, volontärer, och andra involverade i social integration av utlandsfödda kvinnor.

MÅL

Kortsiktiga mål

 • Att utveckla självlärande språkresurser för att förbättra språkkunskaper och möjliggöra utbildning;
 • Att utveckla utbildningsresurser för människor som arbetar med migrantkvinnor för att stötta dem på deras resa för kompetensutveckling.

Långsiktiga mål

 • Att främja mångfald i beslutsfattande;
 • Att ge kvinnor med minoritetsbakgrund och lägre social status tillgång till inflytelserika poster;
 • Att förse migrantkvinnor med vägar för att ta nästa steg upp i utbildningssystemet;
 • Att bekämpa “ekonomiskt våld” mot kvinnor.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022