Skip to main content

Steg 2: MINA UTMANINGAR

Nu är det dags att bestämma utmaningarna!! För att göra learning-to-learn mer språkspecifik så får adepten hjälp att hitta vilka områden som behöver utvecklas i språket. Utmaningskorten gör det lättare att planera innehållet i lärandet. Korten kan antingen användas som de är eller som inspiration och kan anpassas efter användarens intressen.

Förslagen på Utmaningskorten är strukturerade utifrån CEFR:s språkliga ramverk. Kategorierna är följande:

Förståelse:

 • Muntlig förståelse
 • Audio-visuell förståelse
 • Läsförståelse

Produktion:

 • Muntlig produktion
 • Skriftlig produktion

Interaktion:

 • Muntlig interaktion
 • Skriftlig interaktion
 • Online-interaktion

En mer detaljerad beskrivning av kategorierna finns HÄR.

Dimensionerna i fokus är särskilt:

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina begränsningar & möjligheter till lärande
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina lärandestrategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022