Skip to main content

Steg 3: KARTLÄGGA MITT LÄRANDE

Du bör nu ha någon sorts plan för vad du vill uppnå. Nu ska du fokusera på målet och "hur jag ska ta mig dit"!

Vi vill främst veta var denna utmaning kan äga rum.

Dimensionerna i fokus är särskilt:

MÅLSÄTTNING & PLANERING

  • Planera min agenda för självlärande

INITIATIV & ÄGARSKAP

  • Förstå mina begränsningar och möjligheter
  • Ta ansvar för mitt eget lärande
  • Hitta analogier
  • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

  • Välj & sök tillgängliga resurser
DE LÄRANDE ARENORNA

Språkinlärning kan ske var som helst och även ske utan en lärare ger ut uppgifter, instruerar eller följer upp. Ditt lärande sker på olika arenor. Du behöver bestämma dig för det bästa stället för ditt lärande och vem/vilka som kan hjälpa dig.

LÄRANDE UTE I DET FRIA

Detta lärande sker i det offentliga rummet. Den fokuserar särskilt på aktiv kommunikation och språkliga interaktioner. Det kan vara i kollektivtrafiken, på ett kafé, i mataffären eller på ett öppet hus-evenemang.

LÄRANDE PÅ WEBBEN

Detta lärande sker online i interaktion med andra (direkt/indirekt). T.ex. forum, sociala medier, onlineplattformar osv.

LÄRANDE FÖR MIG SJÄLV

Detta är ett mer passivt sätt att lära sig och kan ske både online och "i verkligheten", men kräver ingen interaktion med andra. Det kan handla om att läsa en bok, lyssna på en podcast eller skriva dagbok.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022