Skip to main content

STÄRKA UTLANDSFÖDDA KVINNOR ATT ÖVERKOMMA SAMHÄLLS- OCH KULTURELLA BARRIÄRER GENOM TILLGÅNG TILL VIDARE UTBILDNING

VI ERBJUDER ETT MODERNT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR ATT FRÄMJA MÅNGFALD OCH JÄMLIKA MÖJLIGHETER

UPSIM-projektet syftar till att ge migrant-kvinnor som behöver förbättra sina färdigheter i språk och att lära-lära-sig för att få tillgång till och framgångsrikt slutföra ett projekt för ökad kompetens. Resurserna på denna webbplats kommer att stötta dessa processer och har utvecklats för dig om du är:

EN UTLANDSFÖDD
KVINNA
SOM:
Vill vidareutbilda sig, men tycker att det är svårt på grund av hennes nuvarande kunskaper i språk och studier.
Har redan fått grund-kunskaper om språket i det nya värdlandet.
EN PROFESSIONELL
SOM ARBETAR MED
UTLANDSFÖDDA
KVINNOR SOM:
Vill stärka utlandsfödda kvinnor (inkommande utlänningar, migranter, flyktingar) genom att hjälpa dem att få tillgång till kompetenshöjande vägar.
Vill ha tillgång till användbara och praktiska resurser och innovativa metoder för att vägleda sin målgrupp.

För att bana väg för en mer sociokulturell och jämställdhet europeisk arbetsstyrka har UPSIM-projektet utvecklat en uppsättning resurser som tillhandahåller verktyg och resurser som hjälper utrikesfödda kvinnor att överkomma hinder i processen för ökad kompetens på grund av, dvs. bristande kunskaper och kompetens i språk och studier, bristande erfarenheter i självstudier och motivation m.m.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022