Skip to main content

Verktyg

6. NÄTVERKANDE – VEM KAN HJÄLPA MIG?

Dimensioner:
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Genom den här aktiviteten kan du hitta de personer som kan hjälpa dig att nå dina lärandemål. Du får skanna av din omgivning och se vilka personer som du kan söka stöd hos och vilka du kanske bör skapa ett visst avstånd till för att hålla dig motiverad. Det här verktyget kan återanvändas när du utvärderar en period av utmaningar eller när du planerar en ny period av utmaningar.

7. KARTLÄGGA MINA ARENOR

Dimensioner:
  • Initiativ & ägarskap
  • Engagemang & management
Aktivitetsbeskrivning:

Ta reda på var du kan förbättra ditt språk. Vilka möjligheter har du att lära dig? Var kan du lära och med vem? Du får skanna din omgivning och lyfta fram vilka möjligheter du har att lära dig - platser, personer och interaktioner.

8. LEARNING MAP CANVAS

Dimensioner:
  • Målsättning & planering
Aktivitetsbeskrivning:

Det här verktyget hjälper dig att sammanställa allt du har reflekterat över under de tidigare aktiviteterna. Det är en sammanfattning eller ett kontrakt som du skriver till dig själv.
När du förstår processerna kan du använda denna canvasmodell för att skapa en översikt över alla dina slutsatser.

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022