Skip to main content

Steg 2: FASTSTÄLLA MINA UTMANINGAR

Nu är det dags att fastställa utmaningarna!! För att anpassa learning-to-learn till språkinlärning får du här hjälp att hitta vilka språkliga element som du behöver utveckla.

Utmaningskorten kan antingen användas som de är eller som inspiration. Anpassa efter dina behov och fastställ specifika lärandemål!

Utmaningskorten är baserade på CEFR:s språkliga ramverk, vilket innebär att alla utmaningar är utformade så att de täcker alla CEFR-kategorier, som är följande:

Förståelse:

 • Muntlig förståelse
 • Audio-visuell förståelse
 • Läsförståelse

Produktion:

 • Muntlig produktion
 • Skriftlig produktion

Interaktion:

 • Muntlig interaktion
 • Skriftlig interaktion
 • Online-interaktion

En mer detaljerad beskrivning av kategorierna finns HÄR.

Ta reda på dina styrkor och svagheter med hjälp av kategorierna och även vilka kategorier som är viktiga för dig att utveckla.

Du kommer att lära dig:

INITIATIV & ÄGARSKAP

 • Förstå mina lärande begränsninhgar & möjligheter
 • Ta ansvar för mitt eget lärande
 • Hitta drivande frågor och analogier
 • Söka input från andra

ENGAGEMANG & MANAGEMENT

 • Förstå mina strategier och hur de påverkar mitt lärande
 • Välja & söka tillgängliga resurser
 • Kolla mina framsteg

Projekt: 2020-1-SE01-KA204-077915
Detta projekt har finansierats med stöd av Europeiska unionens Erasmus+-program. Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

@UPSIM2022