Skip to main content

Zahrnuté aktivity a podrobnosti

9. MOJE JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA BURZE

Rozměry, na které se vztahuje:
  • Sebeuvědomění
  • Zapojení a řízení
  • Monitorování a přizpůsobení
  • Iniciativa a odpovědnost
Popis činnosti:

Tato aktivita pomůže mentee zkontrolovat svůj pokrok a zhodnotit, jak je její učení propojeno s úkoly, které plní, a jak to ovlivňuje její motivaci.

10. MŮJ UČEBNÍ DIAMANT - OPAKOVÁNÍ 4 HODNOCENÍ

Rozměry, na které se vztahuje:
  • Sebeuvědomění
  • Iniciativa a odpovědnost
  • Zapojení a řízení
Popis činnosti:

Pochopení souvislosti mezi myšlenkami a chováním je klíčové pro to, aby mentee pochopila, kdy ji myšlenky odvádějí od učení. Tato aktivita jí pomůže identifikovat a znázornit vzájemné působení mezi jejími myšlenkami a činy a také analyzovat pocity a emoce, které ovlivňují její chování.

Project: 2020-1-SE01-KA204-077915
This project has been funded with the support of the Erasmus+ programme of the European Union. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

@UPSIM2022